Människans Resurser

Om Människans Resurser AB
På Människans Resurser AB använder vi moderna metoder och tillvägagångssätt i vår hälsofrämjande verksamhet. Vår vision är att hjälpa människor att själva aktivera sin inre kraft för att hjälpa och stärka kroppen i att själv bli av med hälsoproblem. 
Vi har stor internationell erfarenhet inom alternativmedicin och har i mer än 25 år hjälpt människor världen över. Våra bevisat effektiva hälsometoder, som vi arbetar med och undervisar i, bygger på tankens kraft, andningstekniker, aktivt vatten med flera. Människans Resurser AB samarbetar idag med världens framstående forskare och företag inom det alternativmedicinska området.

Bakgrund
Boris och Iwona Aranovich, grundade år 1996 företaget Människans Dolda Resurser HB, med konceptet ”Tankens Kraft”. Paret gjorde forskning på sina metoder och presenterade dem världen över. Sedan år 2004 vidgades konceptet med ”Frekvensmedicin” och företaget växte till Människans Resurser AB.
Iwona Aranovich grundade sedan sitt egna företag, ”Den Nya Tidens Design”- ett koncept i hur färg och form påverka oss och omgivningen samt klädkollektion ” Living Rainbow”- Hälsokläder. Idag arbeta Iwona Aranovich med Människans Resurser AB koncept som Hälsocoach och är verksam både i Stockholm och Skåne.

Vill ni veta mer är ni välkommen att kontakta IwonA på 
iwona@mr-ab.se eller 0709-58 23 50
Hälsomätning med Alfa                             45 min - 600kr                     
 Kroppens energinivå - Heart Rate Varibility
Fram tills 20 års ålder har vår kropp som mest energi. Beroende på vilka påfrestningar vi utsätts för så sjunker energinivån med åren. Du kan jämföra med ett batteri som laddas ur när det används.
Energi behövs för att kroppen ska ta hand om stress och andra obalanser. Ju bättre laddat vårt batteri är desto större förmåga har kroppen att själv läka och återhämta sig. 
Vad Alfa mäter förutom kroppens energinivå
Tack vare många års forskningen har man kommit fram till att alla processer i människans organism återspeglas i förändringar av hjärtats rytmer. Hjärtrytmen har flera olika intervaller som ger oss omfattande information om:
processer för hjärtfrekvensreglering.
det autonoma nervsystemet.
rytmerna i hjärnaktiviteten.
Hur testet genomförs
Med Alfa pulsdiagnostik får du del av kroppens biologiska rytm samt andra viktiga hälsoparametrar. Testet sker med hjälp av pulsdiagnostik på dina handleder. 
Resultatet visar bland annat:
Hur din hormonella balans och nervsystem fungerar.
Kroppens energi- och stressnivå.
Kroppens syreupptagningsförmåga.
Hur din kropp reagerar på fysisk aktivitet och mental stress.
Efter testet får du vägledning och stöd i hur du kan förbättra eventuella obalanser.
Tidsåtgång : 75 minuter – 600 kr.
 Hälsomätning med Monicor                                
 Monicor – Analys och behandling 
Bygger på en upptäckt från 1960-talet
För ungefär 60 år sedan gjorde vetenskapsmän de första mätningarna av elektromagnetiska vågor i kroppsorgan, kroppsdelar och mikroorganismer. Systematisering av dessa data har gjort det möjligt att mäta frekvenser av kroppens organ men också behandla vid behov genom det som idag kallas för frekvensmedicin. 

Med Monicor, som är ett frekvensmedicinskt redskap, kan vi utföra effektiva hälsokontroller, upptäcka virus och bakterier samt utföra relevanta terapier. 

Monicor test samt 30 minuters behandling
Under en 2 minuters scanning med Monicor får vi fram hela din kropps och alla organs funktionella tillstånd samt stressnivåer. Varje organ och kroppsdel ​​har sina vibrationer som återspeglar organens biokemiska parametrar. Om problem uppstår i ett organ eller kroppsdel ​​kommer vibrationerna där att förändras, och via dessa förändringar kan vi kontrollera kroppens fysiska tillstånd.

Efter kontrollen ges behandling utifrån just din kropps hälsotillstånd. Om det finns avvikelser från normala värden, kan systemet korrigera frekvenserna vilket gör att kroppen kan förbättra eller återställa sig. Monicor avläser också frekvenserna i akupunkturpunkter och ser vilka punkter som är svaga. Genom att välja de svagaste punkterna och korrigera dessa, erbjuder Monicor optimal akupunkturbehandling – utan nålar!

Obs! För bästa mätningsresultat är det bra att inte äta två timmar innan.
Vad kan Monicor göra för vår hälsa?
Monicor utgår alltid från ditt nuvarande hälsotillstånd och väljer exakt den behandling som du bäst behöver samt korrigerar avvikelser i olika parametrar.
Monicor kan identifiera om befintliga hälsoproblem beror på genetik eller om en psykosomatisk orsak ligger bakom.  
Monicor kan upptäcka olika symptom och korrigera dess energetiska tillstånd genom att stärka akupunkturpunkterna.
Alla virus, bakterier och parasiter har sin egen frekvens. Till exempel har Epstein-barr viruset visat sig vara aktivt vid olika sjukdomar där immunförsvaret inte fungerar optimalt. Om programmet i Monicor känner igen dessa frekvenser i kroppen går den in med samma frekvens för att eliminera dessa mikroorganismer.


Exempel på symptom som har behandlats framgångsrikt med Monicor:
Stress och sömnproblem
Pollenallergi
Olika hudproblem

Tidsåtgång, första besöket: 90 minuter – 1200 kr.
Tidsåtgång, återbesöket: 60 minuter – 650 kr.Bioenergi behandling
 

Människan är inte bara fysisk kropp, utan består framför allt av en komplex energi- och informationsstruktur.  Orsaken till samtliga hälsoproblem har oftast sitt ursprung i framför allt dessa strukturer. 
Bioenergi-behandling korrigerar dessa strukturer och på det viset balanseras och befrias hela organismen från blockeringar och problem. 

Så här går en behandling till; 
Spänningar från fysisk kropp tas bort genom energetisk stretchning. 
Sedan görs en energetisk rensning av inre organ. 
En förbättring av ryggraden görs genom speciell stretching.
Därefter görs en energetisk balansering av nervsystem och det hormonella systemet. 
De organ som är nedsatta behandlas med fokuserat energetiskt arbete.
Behandlingen avslutas med en energetisk balansering av hela kroppen.

Tidsåtgång: 60 minuter – 850 kr.

 Konsultation                     30 min - Kostnadsfritt
Konsultation och vägledning för lämplig behandling.


Iwona Aranovich        0709-58 23 50
www.mr-ab.se        iwona@mr-ab.se   
Boka tid .: 
 https://bokadirekt.se/places/iwona`s-&-människans-resurser-ab-48990

                 Iwona Aranovich

Just nu har Iwona även öppningserbjudande på hennes kollektion med arbetskläder för terapeuter med 30% rabatt

Byxa & Bussarong ord. pris 800 kr Just Nu 560 kr
Enbart Bussarong ord. pris 400kr Just Nu 280kr

Vilkl du prova,  kontakta Iwona 0709-58 23 50