Hitta till oss

Vår adress är:
Plantvägen 1
23053 Alnarp
Parkera på P-2 (Skogshusvägen)

Kommer du med bil?
Använd Google Maps ej Karta på mobilen.

Parkera på P2 nära järnvägsövergången vid Skogshusvägen.
Gå in mot parken förbi parkförvaltarnas byggnad.
Där ser man en lyktstolpe med skylten Plantvägen.
Gå mot skylten och då ser man Hälsohuset.
Varmt välkommen!