ITSAEMI-YOGA OCH COACHING

Jag har tränat yoga i olika traditioner och stilar i snart femton år. Från början var det enbart utifrån ett fysiskt perspektiv men efterhand stod det klart för mig vilken starkt positiv effekt yoga har på sinnet. Och hur kropp och själ går hand i hand genom livet. En fysisk obalans påverkar det psykiska välbefinnandet och vice versa. I MediYoga fann jag självhjälpsverktyg som vilar på tusenårig yogisk tradition med en kombination av meditation, fysiska övningar och andningsövningar och gav mig verktyg att hantera fysiska åkommor så väl som posttraumatisk stress.

Det var ett naturligt steg för mig att dela med mig att mina erfarenheter och erbjuda självhjälp genom Yoga och Coaching. Du kan välja att jobba parallellt med Yoga och Coaching eller en sak i taget.

Jag tillhandahåller kurser inom Yoga & MediYoga i kombination med coaching och utan och det omvända.

Kontakta gärna mig via regrounded@gmail.com om du är osäker på var Du ska börja.

Läs mer på min hemsida www.regrounded.se

Emi Andersen Rosen